فرمال و وریفای وبمانی

فرمال و وریفای وبمانی
aliusd
1398/04/07
برای فرمال کردن کیف وبمانی و رفع محدودیت ان از لینک https://passport.wmtransfer.com/asp/FormalPassport.asp
اقدام میکنیم و وارد این صفحه می شویم:

با فشردن گزینه continue وارد صفحه بعد می شویم:

اطلاعات خود را به صورتی که در تصویر می بینید وارد میکنیم:

با فشردن گزینه save وارد مرحله بعد می شویم:

بدون وارد کردن تاریخی گزینه save را انتخاب میکنیم و وارد مرحله بعد می شویم:

گزینه upload passport copy  را انتخاب میکنیم:

از فایل ها گزینه browse  را انتخاب کرده و تصویر روی کارت ملی رو از انتخاب میکنیم:

گزینه ID card front side  رو انتخاب میکنیم:

و در آخر بعد از حدود 3 روز کاری اروپا یا یک هفته حساب شما تایید و فرمال خواهد شد.